Tillgänglighet

Redogörelse för emarkis.se

Vår tillgänglighet

Det är viktigt för oss att så många som möjligt ska kunna använda vår hemsida. Här beskriver vi hur emarkis.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, för att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Tillgängligheten för den här webbplatsen är god. På sidan hittar du verktygsfält för att bland annat öka teckenstorlek, kontrast och andra hjälpmedel.

Kända brister

Vi har inga rapporterade eller upptäckta brister i vår kännedom.

Hur vi testat webbplatsen

En extern leverantör, Ella&Sigrid, har undersökt vår hemsida och åtgärdat de brister som noterats. Senaste bedömningen gjordes 2024-06-04.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vår hemsida som inte är tillgängligt för dig, meddela oss gärna.

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.