Garantivillkor

Garantin

Emarkis Sverige AB lämnar 3 års produktgaranti. Garantin täcker ursprungliga fel, det vill säga fel som fanns vid leverans. Som konsument har du i enlighet med konsumentlagstiftningen rätt att reklamera en felaktig vara. Om du upptäcker ett fel måste du meddela Emarkis Sverige AB om felet inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Ett meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Om köparen inte reklamerar inom tre år från tidpunkten då köparen tog emot varan, förlorar köparen rätten att åberopa felet.

Emarkis Sverige AB tillämpar konsumentlagstiftningen och vill i första hand lösa eventuella reklamationer genom kontakt med kunden. Utredning vid reklamation sker vanligtvis och inledningsvis genom fotografier på varan. Reklamation kan ske till info@emarkis.se eller per post till Göteborgsvägen 14 441 32 Alingsås.

ARN

Vid oenighet i ett reklamationsärende kan du som konsument vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för en prövning utanför domstol, www.arn.se eller ARN, Box 174, 101 23 Stockholm. ARN är opartiska och har som uppgift att pröva tvister mellan konsumenter och företag. Emarkis Sverige AB medverkar vid en sådan prövning och följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut.