Inspiration

Pergola och zipscreen

Bilderna visar före och efter montering av pergola Kurt och zipscreen Otto.

Vilken skillnad det blev!

Före montering av Pergola Kurt
Före
Pergola Kurt med zipscreen Otto
Efter